Metodologia

Metodologia

Metodologia Utilitzarem la pedagogia Freinet, ja que motiva a la persona a ser activa, autonoma, “autora” del seu propi aprenentatge. El seu objectiu és que s’aprengui fent i que facin pensant. També ens defineix molt la  pedagogia Waldorf, la seva base filosófica del...
Objectius

Objectius

Objectius   Les terapies asistides amb animals estan dissenyades per augmentar la qualitat de vida de les persones de Barcelona Actua. Els Objectius es centraran  en:  Generals : Fomentar l’afectivitat i el desenvolupament de conductes de recolzament emocional....
Metodologia

Activitats

Activitats Part pràctica del treball de la Teràpia Assistida amb Animals Presentem una activitat de moltes com a mostra de les moltes que farem. Es tracta d’activitats adaptades al grup en concret amb què es treballara en aquell moment i sempre tenint en compte...
Metodologia

Mètodes d’Avaluació

Mètodes d’avaluació És molt important l’entrevista inicial per poder explorar les situacions adverses de cada parella( humà i gos) i avaluar-ne la capacitat per connectar amb l’experiència emocional i la capacitat de descriure-la. AVALUACIÓ I...
Metodologia

Planificació i pressupost

Planificació i pressupost Planificació  El programa Reconstruir amb Petjades és un programa que es realitzarà a BarcelonActua . A diferents parcs de Barcelona i abans de participar al programa hi haurà una entrevista individual per valorar si la persona amb el seu gos...