La mort del pare o de la mare és un dels fets més dolorosos en la vida d’un nen.
En aquest moment, la família i la comunitat educativa tenen un paper fonamental a l’hora d’assegurar el seu benestar integral.