Del Km o podem anar al Km infinit, tot depèn de les ganes i il·lusions que li poden posar….. Podem arribar molt amunt tots junts , però cal que en parlem, que ens comuniquem i sobretot que ens escoltem…. Hem de recordar sempre la fórmula de l’educador social que és fer cas de les tres A, acollir, acompanyar i acomiadar…. Benvinguts a tots a aportar noves idees i il·lusions el meu bloc. Al llarg del meu recorregut com a integradora social m’he adonat que les eines educatives per Internet són necessàries, tot i que, si se’n fa un bon us. En canvi, al contrari poden ser un arma de doble fil. L’eina més utilitzada per mi son les presentacions en power. També les eines de comunicació com els correus o les intranets per coordinar la tasca. Algun cop he fet servir la Wiki per fer treballs en grup Crec que els blocs són una eina molt interessant, però que cal mantenir vius dia a dia, i cal dedicar moltes hores. Comencem a caminar mica en mica, doncs des del km 0