Metodologia

Utilitzarem la pedagogia Freinet, ja que motiva a la persona a ser activa, autonoma, “autora” del seu propi aprenentatge. El seu objectiu és que s’aprengui fent i que facin pensant.

També ens defineix molt la  pedagogia Waldorf, la seva base filosófica del enfocament Waldorf, la antroposofía, busca proporcionar als usuaris una educació que els permet conectar amb el seu nen interior, convertir-se en éssers humans lliures i trobar la seva identitat espiritual, portada a la existencia espiritual precedent, com éssers de cos, ànima i esperit en aquesta vida.

 

Ens agrada molt també treballar a traves del mètode montessori, el propòsit d’aquest mètode és alliberar el potencial de cada persona perquè realitzi un auto dessarollament en un ambient estructurat.

Que us diferència d’altres entitats

Nosaltres reconstruim, no construïm, aixó vol dir que treballem conjuntament amb la persona desde una mirada inclusiva per poder construir el seu propi caminar desde la seva vivència personal. Respectem sempre els seus ritmes i dinamiques individuals. 

Treballem desde el respecte, la llibertat d’expressió, la cooperació, la investigació i experimentació. (Pedagogia Freinet)

A que donem prioritat quan feu les intervencions

Donem prioritat als gossos que ens acompanyen, observant les seves senyals de calma i estrès, valorant en cada moment el seu benestar i comoditat en les sessions.

També donem prioritat a les persones amb les que treballem, mitjançant el respecte i la llibertat d’expressió.

I finalment a l’equip humà de treball, que es senti comode i a gust donant el cent per cent d’ella mateixa.