Activitats

Part pràctica del treball de la Teràpia Assistida amb Animals

Juegos Olfativos en Terapia asistida con perros . Por Mercè pla para Escoltem

Presentem una activitat de moltes com a mostra de les moltes que farem. Es tracta d’activitats adaptades al grup en concret amb què es treballara en aquell moment i sempre tenint en compte les seves necessitats i característiques particulars. Sempre estan en procés. S’hi aniran afegint activitats progressivament.

 

NOM DE L’ACTIVITAT: Introducció a l’entrenament amb “Clicker”.

DESTINATARIS/ES: Usuaris/es sense sostre de Barcelona Actua.

Nº USUARIS/ES: 8

DURADA: 45 min.

Objectius 

Treballar el vincle emocional amb el seu propi gos.

Treballar les habilitats socials.

Fomentar el benestar fora de la zona de confort.

Reforçar l’autoestima i l’empatia

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Es reparteix un “clicker” per cada parella (usuari, gos).

Els expliquem primer el funcionament del “clicker”.

Cada vegada que cliquem es dóna un premi, d’aquesta manera fem entendre al gos que cada cop que escolten un click han fet bé l’exercici i rebran un premi. (cargar clicker)

Aprofitarem això per treballar l’obediència bàsica (seu, terra, en peu, la pota…), sempre amb la representació de les dinamitzadores primer, per ensenyar los visualment com demanar les ordres.

Es valora el nivell de cada usuari/a i del seu gos i se’l ajuda personalment en cada exercici.

En el transcurs de les sessions es seguirà treballant per avaluar.

RECURSOS:

Educatius:  

  • Una integradora social.
  • Una Educadora social.
  • Voluntaris/es que acompanyin l’activitat.

 

Material fungible:

  • “Clickers”
  • Premis
  • Arnes
  • Corretja

ESPAI:

A l’aire lliure, en parcs de Barcelona.

AVALUACIÓ:

Avaluació inicial: Primer els educadors avaluen la motivació de cada participant.

S’avalua el mateix dia de la sessió abans de començar. 

Es revisen les entrevistes per a saber si els companys tenen la capacitat per afrontar i aprendre de l’activitat correctament.

 

Avaluació del procés: Durant l’activitat s’avalua la participació  i desenvolupament de cada usuari. Ho avaluen l’integradora i l’educadora.

Ho avalua mitjançant l’observació individual i la realització correcte o incorrecte de cada usuari.

 

Avaluació final: Ho avalua l’educador juntament amb l’integrador.

Els resultats es comparen amb activitats realitzades anteriorment i s’avalua el procés de millora de cada usuari.