Mètodes d’avaluació

És molt important l’entrevista inicial per poder explorar les situacions adverses de cada parella( humà i gos) i avaluar-ne la capacitat per connectar amb l’experiència emocional i la capacitat de descriure-la.

AVALUACIÓ I ENTREVISTA

Entrevista i avaluació inicial de l’usuari i el gos:

Nom i cognoms:                                     Data de naixement:

DNI o Passaport:           

Nom del Gos:                                               Data de naixement:       

Femella o mascle:                                       Reactiu:

 • Quina relació tens amb el teu gos?
 •  
 • Conviu amb tu?
 •  
 • Quin és el seu comportament? amb les persones? i amb els demés gossos?
 •  
 • El portes lligat per el carrer?
 •  
 • Quan fa que compartiu vida? I com us veu trobar l’un a l’altre?
 •  
 • En que t’ajuda tenir la seva companyia?
 •  
 • Quan et trobes estressat o sense esperança t’ajuda pensar en el teu company cani?
 •  
 • Has notat un abans i un després amb el teu estat anímic quan estàs amb el teu gos?
 •  
 • Perquè has decidit apuntar-te a aquesta activitat? Que n’esperes?
 •  

Avaluació i seguiments de l’usuari:

 

 • L’usuari es mostra participatiu en l’activitat?
 •  
 • Disfruta amb el seu gos? Com es relaciona amb ell?
 •  
 • Es frustra quan no assoleix l’exercici?
 •  
 • Quin és el seu estat d’ànim abans, durant i en el tancament de l’activitat?
 •  
 • Estableix comunicació o te relació amb els demés participants?
 •  
 • Es mostra atent i amb escolta activa cap a les dinamitzadores i els/les participants?
 •  
 • Creus que li és positiva l’activitat?
 •  
 • Observant les darreres sessions, hi ha aspectes a millorar envers l’usuari? Quins?
 •  

En finalitzar el curs es valoren de nou els instruments d’avaluació que hem realitzat a l’inici per veure els resultats