Què són les Intervencions Asistides amb Amimals

Què són les Intervencions Asistides amb Amimals

Les Intervencions Assistides amb Amimals   Les intervencions assistides amb animals, són un tipus d’intervenció complementària, en la que s’incorpora l’animal com a part integrant d’un pla de tractament, amb l’objectiu directe de promoure una millora en les...
Què són les Intervencions Asistides amb Amimals

Intervencio asistida amb animals

Reconstruir amb petjades PROJECTE D’INTERVENCIÓ DE TERAPIA AMB GOSSOS PER A PERSONES SENSE LLAR   Els protagonistes i nosaltres Lua Lua, creuament de Setter Irlandès i Breton, va néixer el 1 de febrer del 2012. Es la gossa més gran del equip, i la que mes...
Què són les Intervencions Asistides amb Amimals

Diferència entre teràpia i activitat

Diferència entre teràpia i activitat     Terapia assistida amb animals TAA: Terapia assistida amb animals  Tot programa ha de tenir uns objectius específics i que han de poder ser avaluats . La realització d’un programa d’intervenció assistida implica...
Què són les Intervencions Asistides amb Amimals

Projecte reconstruir amb petjades

Projecte Reconstruir amb Petjades El nostre projecte va dirigit a aquelles persones de la fundació Barcelona actua, sense llar o amb pocs recursos. Ningú està preparat per afrontar una situació d’aquestes característiques, i molts ademes es troben al carrer i amb un...
Què són les Intervencions Asistides amb Amimals

Beneficis de treballar amb gossos

Beneficis de treballar amb gossos Hi ha diferents estudisrealitzats que han demostratque la intervenció d’animalsaconsegueix apropar-sed’una manera més eficienta la rehabilitació i la millorade les persones. Ja que generen motivació,millora de...